Saturday, 8 July 2017

ถ่ายหนังกับทะเล ก็แบบนี้แหละ ทุกคนมีความสุขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมกับ Singha Beer

จัด Campaign ท่องเที่ยวทั่วไทย

ถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ที่เกาะไผ่

โดย Sky Exits Films Production Bangkok Thailand

การทำงานสนุกสนานมากๆ

ถ่ายหนังกับทะเล ก็แบบนี้แหละ ทุกคนมีความสุข

No comments: